Aikamatka

Aikamatka historiaan

Aikamatka historiaan

Salora on legendaarinen suomalainen elektronisia laitteita valmistanut yritys, joka toimi Salosta käsin. Monet suomalaiset ovat katsoneet Salora-merkkistä televisiota tai kuunnellut radiolähetystä heidän valmistamasta radiosta. Yritys oli toiminnassa lähes koko 1900-luvun, sillä se perustettiin vuonna 1928 ja lopetettiin vuonna 1993, jolloin se sulautettiin osaksi Nokiaa. Tässä mielessä yrityksellä on ollut merkittävä asema Suomen historiassa, sillä Nokiasta tuli 1990-luvulla merkittävä mobiililaitteiden valmistaja koko maailman tasolla. Salora-tuotemerkki on kuitenkin säilynyt pitkälle 2000-luvulle ja viime aikoina se on ollut pitkään ulkomaalaisomistuksessa. Vielä viime aikoina sen nimellä on tehty erilaisia viihde-elektroniikkaan liittyviä laitteita.

Aikamatka historiaan on sekä mielenkiintoista että opettavaista, sillä tuntemalla historiaa voi ennustaa tulevaa. Teknologiateollisuus on kehittynyt hurjaa vauhtia ja monet ovat saaneet todistaa sen voittokulkua aivan alkuajoista saakka.

TEKNOLOGIATEOLLISUUS

Teknologiateollisuus vaikuttaa nykyään voimakkaasti koko yhteiskuntaan ja ihmisten elämään. Näin ei ole kuitenkaan aina ollut, vaan tilanne alkoi muuttumaan nopeasti 1800-luvun alussa, jolloin ensimmäinen teollinen vallankumous alkoi. Siitä lähtien teknologia on tullut yhä tärkeämmäksi osaksi yhteiskunnan eri toimintoja.

Teollinen vallankumous alkoi tekniikan kehittymisen myötä. Kun höyrykone mullisti tavan, jolla energiaa voidaan tuottaa, teollisuuden tuotanto lähti nopeaan kasvuun. Tästä oli seurauksena se, että eri maiden tuottavuus nousi ja bruttokansantuote kasvoi. Ihmisillä oli enemmän rahaa kuluttaa ja ostaa tavaroita. Tämä taas johti teollisuuden monipuolistumiseen, sillä ihmiset halusivat ostaa viihdykkeitä myös vapaa-ajalla.

TOINEN TEOLLINEN VALLANKUMOUS

TOINEN TEOLLINEN VALLANKUMOUS

Seuraava askel oli tärkeä erityisesti teknologiateollisuudelle. Ensimmäiset sähkö- ja polttomoottorit kehitettiin 1900-luvulla, mikä nosti tuottavuutta edelleen. Lisäksi elektroniikka modernisoitui ja komponenteista tuli yhä pienempiä. Kun sähkölaitteet pienenivät, ne tulivat osaksi kaikkien koteja. Kehitys tuli nopeammaksi ja 1900-luvun puolivälin jälkeen kehitettiin tietokoneet. Ehkä suurin teknologinen saavutus oli onnistunut kuussa käynti amerikkalaisten toimesta.

Puolijohteet ja niihin liittynyt kehitys johti lopulliseen läpimurtoon tekniikan saralla. Elektroniikan vallankumous tapahtui 1900-luvun kuluessa ja jatkui vielä pitkälle 2000-luvulle. Vielä 1800-luvulla keskeisin komponentti oli elektroniputki, joka oli kuitenkin kooltaan iso ja tuotti paljon lämpöä. Puolijohteet mahdollistivat yhä pienemmät komponentit, mikä taas johti yhä tehokkaampien tietokoneiden ja muiden sähkölaitteiden valmistukseen.

AIKAMATKA TEKNIIKAN HISTORIAAN

Aikamatka tekniikan historiaan kertoo paljon myös tulevaisuudesta. Tekniikan historia on mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa nivoutuu yhteen tiede, tekniikka sekä talous. Kun tekniikassa on tehty uusia läpimurtoja, se johtaa usein myös taloudellisiin läpimurtoihin. Esimerkiksi 1900-luvulla monet tekniset uudistukset johtivat myös elintason nousuun. Samalla tavalla tieteelliset läpimurrot saattavat johtaa uudenlaisiin energiamuotoihin, jotka taas helpottavat uusien tekniikoiden valmistusta. Uudet tekniikat luovat myös uusia työpaikkoja, joihin ihmiset voivat kouluttautua.

Salora on hyvä esimerkki tekniikan vallankumouksen aikana toimineesta yrityksestä. Lopulta sille kävi samoin kuin monelle muulle teknologia yritykselle: uudet tekniikat ja tuotteet valtaavat alaa ja vanhat joutuvat siirtymään pois niiden edestä. Tekniikka ei siis aina vain luo uusia työpaikkoja, vaan se tekee joistakin työpaikoista tarpeettomia. Teknologian historia onkin eräänlaista evoluutiota, jossa sekä kuolee että syntyy uusia teknologian muotoja.